Over de auteurs

Mr. J.P.M. Dekker FFP MFP

Jacqueline Dekker is als fiscaal juriste vanaf 1993 werkzaam in de financiële dienstverlening. Vanaf 2000 is zij actief als docent/adviseur op het gebied van financiële planning. Sinds 2007 oefent zij dit als zelfstandige uit. Haar speciale aandachtsgebieden zijn fiscaliteit, toekomstvoorzieningen en integratie van de diverse vakgebieden.

 

Mr. M. van Kooten FFP MFP CFP®

Marcel van Kooten is als fiscaal jurist en financieel planner vanaf 1995 werkzaam in de financiële dienstverlening. Na ervaringen opgedaan te hebben bij een advieskantoor en een verzekeraar is hij vanaf 2000 actief als docent/adviseur op het gebied van financiële planning. Sinds 2006 oefent hij dit als zelfstandige uit. De aandachtsgebieden van Marcel zijn fiscaliteit, pensioenen, sociale zekerheid, eigen woning en integratie van de diverse vakgebieden.  

 

Over examengidsfinancieelplanner.nl

Op deze website vindt u extra oefenmateriaal bij de Examengids Financieel Planner van Jacqueline Dekker en Marcel van Kooten. Het materiaal bestaat uit een de geactualiseerde meerkeuze- en casusexamens van de Federatie Financieel Planners (FFP), met standaarduitwerkingen en een uitgebreide toelichting van de auteurs. Daarnaast worden met behulp van informatieve flitscolleges een aantal lastige thema’s toegelicht.

Over het boek

De Examengids Financieel Planner is opgezet als ondersteuning bij de voorbereiding van het examen voor de Federatie Financieel Planners (FFP). De gids bevat een overzicht van de  behandeling van het FFP examen. Bij de behandeling wordt ook ingegaan op de diverse fiscale wet- en regelgeving die relevant is voor het examen. De volgende wetten staan centraal: Wet op de inkomstenbelasting 2001, Wet op de loonbelasting 1964, het Burgerlijk wetboek, Sociale zekerheidswetten, Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Successiewet 1956.

In de eerste vier hoofdstukken treft u belangrijke uitleg aan over het FFP-examen in het algemeen. Deze uitleg ziet op  de opzet van de verschillende wetten die bij het  FFP-examen worden gebruikt, de manier van zoeken in de wettenbundel en tips voor het maken van de MC-vragen en een plan van aanpak voor de casus van het FFP-examen. In de hoofdstukken 5 en 7 treft u het FFP-examen aan van juni 2013. In de hoofdstukken 6 en 8  geven de auteurs hun toelichting op de verschillende examenonderdelen.

Doelgroep

De Examengids Financieel Planner is bedoeld als voorbereiding op het examen van de Federatie Financieel Planners (1.0).